AKUMULATORY SAMOCHODOWE       START&STOP SYSTEM        AKUMULATORY EFB i AGM AKUMULATORY
wałbrzych, akumulatory AKUMULATORY    DO SAMOCHODÓW    Z    SYSTEMEM    START   -   STOP.      EFB    i    AGM Wałbrzych, ul Długa 3C
Akumulatory na FBSKLEP MOTORYZACYJNY WAŁBRZYCH ul. DŁUGA 3 C
tel. 605 140 345


W samochodach z systemem Start-Stop stosuje się aku­mu­la­to­ry wy­ko­ny­wa­ne w tech­no­lo­gii EFB lub AGM. Aku­mu­la­to­ry typu EFB, w od­róż­nie­niu od kla­sycz­nych, mają płyty do­dat­nie pokry­te powło­ką po­lie­stro­wą, co zwięk­sza od­por­ność na czę­ste roz­ła­do­wy­wa­nie i ła­do­wa­nie prą­dem o dużym na­tę­że­niu. Aku­mu­la­to­ry typu AGM mają z kolei mię­dzy pły­ta­mi włók­no szkla­ne, które całko­wi­cie wchła­nia elek­tro­lit. Na zaci­skach aku­mu­la­to­rów tego typu można uzy­skać nieco wyż­sze na­pię­cie. Są też bar­dziej odpor­ne na tzw. głę­bo­kie roz­ła­do­wa­nie.

AKUMULATORY DO SAMOCHODÓW Z SYSTEMEM START-STOP
TYP technologia pojemność
[ Ah ]
prąd rozr.
[ A ]
wymiary
dł/szer/wys
E F B
VARTA N60 E F B 60 640 242/175/190
PERFECT E F B 62 580 242/175/190
DYNNAMIC E F B 62 580 242/175/190
VARTA D54 E F B 65 650 278/175/175
EXIDE E F B 70 720 278/175/190
VARTA N70 E F B 70 760 278/175/190
PERFECT E F B 72 720 278/175/190
DYNNAMIC E F B 72 720 278/175/190
VARTA E46 E F B 75 730 315/175/175
VARTA N80 E F B 80 800 315/175/190
PERFECT E F B 82 800 315/175/190
VARTA N95 E F B 95 850 353/175/190
DYNNAMIC E F B 100 900 353/175/190
PERFECT E F B 100 900 353/175/190
A G M
YUASA A G M 50 520 207/175/190
VARTA D52 A G M 60 680 242/175/190
YUASA A G M 60 680 242/175/190
VARTA E29 A G M 70 760 278/175/190
EXIDE A G M 80 800 309/175/190
VARTA F21 A G M 80 800 309/175/190
VARTA G14 A G M 95 850 353/175/190
YUASA A G M 105 950 393/175/190
VARTA H15 A G M 105 950 393/175/190
.

strona główna    TORNADO    VARTA    motocyklowe    prostowniki    poradnik    kontakt   

akumulatory hurtownia akumulator hurt